top of page

Natuurlijke kwaliteiten

Vraag jij je wel eens af waarom je soms ergens energie van krijgt en op andere momenten juist leegloopt? Waardoor je de keuzes maakt die je maakt?

​De reden is net zo simpel als sterk: jouw natuurlijke kwaliteiten.

Deze kwaliteiten sturen onze levens. Wat ons makkelijk afgaat is wat we graag doen en wat ons niet makkelijk afgaat is wat we liever uit de weg gaan. Vaak beschouwen mensen hun natuurlijke kwaliteiten als iets vanzelfsprekends en niet waardevols. Anderen zijn zich er überhaupt niet van bewust.

Kennis van jouw natuurlijke kwaliteiten geeft je de mogelijkheid om heel bewust in overeenstemming daarmee te gaan handelen. ​Elke dag zien wij kwaliteiten in de mensen om ons heen en weten uit ervaring dat deze de sleutels zijn waarmee potentieel ontketend kan worden.

Wat zijn dan exact jouw natuurlijke kwaliteiten?

 

Deze kun je afleiden uit waarom je energie krijgt van bepaalde werkzaamheden (je drijfveren), hoe je omgaat met situaties (je gedrag), en wat jouw natuurlijke vermogens zijn om iets goed te doen (je sterke punten).

bottom of page